Thuis in thuiszorg

Verpleging & verzorging

Home / Verpleging & Verzorging

Bij Teamzorg staat aandacht en continuïteit voorop bij het bieden van verpleging en/of verzorging. Doordat wij een vaste pool van zorgprofessionals aan uw zorgroute koppelen zorgen wij ervoor dat u zo min mogelijk verschillende gezichten ziet tijdens de zorgverlening.
Onze zorgprofessionals nemen de tijd voor u en uw mantelzorger (zoals advies en tijdelijke overname taken). Naast de zorg die wij leveren geven wij u ook advies (bijvoorbeeld bij gebruik van hulpmiddelen) en verwijzen wij u door naar onze samenwerkingspartners in de wijk, zoals de fysio-ergotherapeut, maaltijd service.
Zo geeft Teamzorg aandacht bij de zorg. 

Verpleging & Verzorging
Wanneer u ouder wordt zijn dagelijkse levensverrichtingen soms niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Uw behoefte aan verpleging en/of verzorging kan ontstaan uit diverse redenen. Bijvoorbeeld bij ouderdom, na een ziekenhuisopname of bij een aandoening en/of ziekte.

Verpleging en verzorging zijn o.a. de volgende handelingen:

Verpleging Verzorging
Insuline Ondersteunen bij wassen / douchen
Injecties Ondersteuning bij aan- en/of uitkleden
Zwachtelen Hulp bij steunkousen
Blaasspoelen Hulp bij toiletgang
Wondverzorging Verwisselen van incontinentie materiaal
Katheteriseren Medicatie (evt. Medido)

Verpleging en/of verzorging beperkt zich niet alleen tot de bovenstaande handelingen, onze verpleegkundige bekijkt samen met u tijdens een huisbezoek wat uw zorgbehoefte is. 

Zorgplan
Tijdens het huisbezoek bespreken wij met u welke zorg u nodig heeft en wat u zelf nog kan. Het behouden van de eigen regie staat hierin centraal. Onze verpleegkundigen kijken dan ook niet alleen naar uw zorgbehoefte maar ook hoe u, uw leven indeelt en wat uw persoonlijke wensen zijn.

In het zorgplan worden ook de eventuele mantelzorgers betrokken. Waar kan Teamzorg hen bij helpen? Zodat zij hun mantelzorgtaken kunnen blijven uitvoeren. 

Het zorgplan wordt vervolgens periodiek geëvalueerd, zodat u altijd zorg krijgt waar u behoefte aan heeft.